Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông và công tác dự phòng, cai nghiện ma túy năm 2019 (29-03-2019)

             Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-BGDĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2019,

             Thực hiện Kế hoạch số 1018/KH-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 14/3/2019 phối hợp giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020,

             Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường chủ động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung của các văn bản về công tác giáo dục an toàn giao thông, công tác dự phòng, cai nghiện ma túy; và yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định.

             Dưới đây là nội dung chi tiết các văn bản:

STT

Tên văn bản

CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

1

Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2019 về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2020

2

Kế hoạch số 19/KH-BGDĐT ngày 12/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020

CÔNG TÁC DỰ PHÒNG, CAI NGHIỆN MA TÚY

1

Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

2

Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.

 

Phòng Thanh tra

Các tin khác