Thông tin đề án tuyển sinh của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019 (03-04-2019)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo Đề án Tuyển sinh Đại học hệ chính qui của Trường năm 2019 như sau:

Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác