Thông báo nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2019 (08-04-2019)
Theo công văn số 1124/BDGĐT-KHCNMT ngày 22/3/2019 (tải tại đây) và Quyết định số 652/BGDDT ngày 19/3/2019 (tải tại đây) về tổ chức, kế hoạch xét tặng giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019.

Theo công văn số 1124/BDGĐT-KHCNMT ngày 22/3/2019 (tải tại đây)  và Quyết định số 652/BGDDT ngày 19/3/2019 (tải tại đây) về tổ chức, kế hoạch xét tặng giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019.

Nhà trường đề nghị các em sinh viên có tham gia đề tài nghiên cứu khoa học và các Thầy/Cô hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự theo thể lệ của Giải thưởng (mẫu hướng dẫn trong thông tư 18 - tải tại đây) và đóng làm 06 quyển (không đóng bìa cứng) kèm theo đơn và xác nhận liên quan theo mẫu.

Hồ sơ nộp về phòng Quản lý KH&CN  trước ngày 2/5/2019 để Hội đồng khoa học nhà trường thông qua. Người nhận hồ sơ: BS. Nguyễn Trung Hiếu, Phòng 320a nhà A1, ĐT: 0904218672, email: hieukhcn@hmu.edu.vn

Phần thông tin về đề tài tham dự điền theo mẫu trong file exel (tải tại đây) và xin gửi lại cho BS. Nguyễn Trung Hiếu qua email: hieukhcn@hmu.edu.vn

 

Các tin khác