Nội dung Nghị định số 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động Triển lãm (09-04-2019)
Để thực hiện đúng các quy định liên quan đến hoạt động triển lãm trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế sao gửi Nghị định số 23/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019 đến các đơn vị để biết, thực hiện trong phạm vi quản lý của đơn vị phụ trách.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật, phòng Tuyên huấn xin gửi tới quý độc giả toàn văn Nội dung Nghị định số 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động Triển lãm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác