Góp ý Dự thảo Kế hoạch cải thiện bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo và nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Việt Nam (09-04-2019)
Trường Đại học Y Hà Nội có nhận được công văn 302/K2ĐT-KHCN từ Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch cải thiện bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo và nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Trường Đại học Y Hà Nội có nhận được công văn 302/K2ĐT-KHCN từ Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch cải thiện bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo và  nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Việt Nam (tải file tại đây).

Nhà trường đề nghị các đơn vị, bộ môn nghiên cứu, cho ý kiến  phản hồi cho Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ trước 12h trưa ngày 12/04/2019.
Người nhận: ThS. Trần Thị Hoà, P320b nhà A1, Tel: 0985 048 408, email: tranhoa@hmu.edu.vn/khcn_hmu@hmu.edu.vn.

Các tin khác