Góp ý dự thảo chuẩn bị triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2019 của Bộ Giáo dục (12-04-2019)
Trường Đại học Y Hà Nội có nhận được công văn 1362/BGD ĐT-KHCNMT từ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, chuẩn bị tham luận cho các hội thảo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Y Hà Nội có nhận được công văn 1362/BGD ĐT-KHCNMT từ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tải tại đây) về việc đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, chuẩn bị tham luận cho các hội thảo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (1. Dự thảo thông tư về NNC, 2. Dự thảo cơ chế chính sách KNDMST & 3. Dự thảo cơ chế chính sách đầu tư PTN)

Nhà trường đề nghị các đơn vị, bộ môn nghiên cứu, cho ý kiến phản hồi về Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ trước 12h trưa ngày 15/04/2019.
Người nhận: ThS. Trần Thị Hoà, P320b nhà A1, Tel: 0985 048 408, email: tranhoa@hmu.edu.vn/khcn_hmu@hmu.edu.vn.

Các tin khác