Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2019 (22-04-2019)
Theo công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019, Ban giám hiệu đề nghị các ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư thực hiện đăng ký theo mẫu đơn đính kèm

Theo công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019, Ban giám hiệu đề nghị các ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư thực hiện đăng ký theo mẫu đơn đính kèm ( Công văn 73/HĐGSNN tải tại đây, Thông tư ban hành quy chế tổ chức HĐCD tải tại đây, Quyết định tiêu chuẩn xét chức danh tải tại đây,  mẫu đơn tải tại đây)

Hạn nộp đơn đăng ký: trước 17h00 ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Người nhận: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ (P320B – A1), ĐT: 04 38573798#122; DĐ: 098 890 7119.

Đề nghị các ứng viên chủ động theo dõi lịch xét trên website của HĐGSNN (http://hdgsnn.gov.vn. Lưu ý: Website này hiện tại chưa chạy được trên trình duyệt Chrome), các mốc thời gian thực hiện tại đơn vị, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên lịch tuần.

 

Các tin khác