Bầu Chủ tịch Hội đồng trường (22-04-2019)

Thông tin về phiên họp thứ Nhất Hội đồng trường của Trường Đại học Y Hà Nội

Ngày 20/4/2019, Hội đồng trường của Trường Đại học Y Hà Nội đã họp phiên thứ Nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng trường tại Phòng họp Giao ban 201, Tầng 2, Nhà A1.

Tham dự phiên họp có 14/17 thành viên theo Danh sách đề nghị thành viên Hội đồng trường của Trường Đại học Y Hà Nội, được Bộ Y tế đồng ý tại Công văn số 1356/BYT-TCCB ngày 14/3/2019 (Danh sách kèm theo xem tại đây).

GS.TS. Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc: Hội đồng trường là hội đồng có vai trò rất quan trọng, đóng vai trò quyết định đưa ra quyết sách, định hướng chiến lược cho Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn mới. Các thành viên dự họp đã bàn bạc, trao đổi và bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định.

Kết quả: 100% thành viên có mặt tại cuộc họp đã nhất trí bầu PGS.TS.Nguyễn Đức Hinh, Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng trường của Trường Đại học Y Hà Nội.

Sau phiên họp, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ trình Bộ Y tế phê duyệt Quyết định thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định.

Một số hình ảnh của buổi họp:

Các tin khác