Đảm bảo An toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 năm 2019 (24-04-2019)
Thực hiện công văn số 1617/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho Học sinh sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 năm 2019, Trường Đại học Y Hà Nội yêu cầu Sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc các nội dung:

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC