Thông báo tuyển sinh kỹ thuật chọc hút tế bào tuyến giápbằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm khóa 7 (25-04-2019)

   Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Kỹ thuật chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm” khóa 7 năm 2019.

Hình thức đào tạo

- Hình thức đào tạo: Tập trung.

- Thời gian: Học 03 tháng.

- Địa điểm: Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.


Mời các bạn xem chi tiết

Các tin khác