Đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học Sức khoẻ Quốc tế tai Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (International Health Sciences Conference 2019) (03-05-2019)
Hướng tới kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019. Nhằm công bố các công trình khoa học mới của Trường và các đơn vị y tế trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như báo cáo cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực Y, Sinh, Dược học trong những năm gần đây, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức "Hội nghị Khoa học Sức khoẻ Quốc tế".

Hướng tới kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019. Nhằm công bố các công trình khoa học mới của Trường và các đơn vị y tế trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như báo cáo cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực Y, Sinh, Dược học trong những năm gần đây, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức "Hội nghị Khoa học Sức khoẻ Quốc tế".

Thời gian tổ chức: Ngày 06 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, số 179 Nguyễn Văn Cừ, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Mọi thông tin chi tiết về thủ tục và thời hạn đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị xin xem tại đây.

Các tin khác