Thông báo Danh sách GS/PGS được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 (07-05-2019)
Ngày 06 tháng 05 năm 2019, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành họp phiên 2 nhằm đề cử các thầy/cô có chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 của nhà trường.

Ngày 06 tháng 05 năm 2019, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành họp phiên 2 nhằm đề cử các thầy/cô có chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 của nhà trường.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

 

Các tin khác