Đăng ký tham dự Hội thảo chuyên đề khoa học quốc tế "Vật liệu Nano trong Y Sinh" (07-05-2019)
Từ ngày 29/07 - 02/08/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức sự kiện gặp gỡ các tri thức trẻ toàn cầu và Hội thảo chuyên đề khoa học quốc tế "Vật liệu Nano trong Y sinh" tại Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Từ ngày 29/07 - 02/08/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức sự kiện gặp gỡ các tri thức trẻ toàn cầu và Hội thảo chuyên đề khoa học quốc tế "Vật liệu Nano trong Y sinh" tại Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. 

Thông tin chi tiết về Hội thảo và đăng ký tham dự xin xem chi tiết tại đây.

Các tin khác