Thông báo Đăng ký tham gia Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp năm 2019 tại Hà Nội (07-05-2019)
Từ ngày 13 - 14/15/2019, Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp sẽ được tổ chức tại hà Nội. Hội nghị là diễn đàn khoa học - nơi các bác sĩ, cán bộ y tế quốc tế và Việt Nam có thể trao đổi thông tin, mở rộng hợp tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sản Phụ khoa, sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình.

Từ ngày 13 - 14/15/2019, Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp sẽ được tổ chức tại hà Nội. Hội nghị là diễn đàn khoa học - nơi các bác sĩ, cán bộ y tế quốc tế và Việt Nam có thể trao đổi thông tin, mở rộng hợp tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sản Phụ khoa, sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình.

Thông tin chi tiết về Hội thảo và đăng ký tham dự xin vui lòng xem tại đây.

Các tin khác