Thông báo đăng ký Hội nghị khoa học Chuyên ngành đột quỹ và các bệnh thần kinh liên quan toàn quốc lần thứ VIII (07-05-2019)
Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đột quỵ Việt Nam và 1 năm thành lập Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Hội nghị khoa học Chuyên ngành Đột qụy và các bệnh thần kinh liên quan Việt Nam lần thứ 8 sẽ được tổ chức trong 02 ngày (27 - 28/09/2019) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đột quỵ Việt Nam và 1 năm thành lập Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Hội nghị khoa học Chuyên ngành Đột qụy và các bệnh thần kinh liên quan Việt Nam lần thứ 8 sẽ được tổ chức trong 02 ngày (27 - 28/09/2019) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Thông tin chi tiết về Hội thảo và đăng ký tham dự xin vui lòng xem tại đây.

Các tin khác