Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo Quốc gia Phòng chống ung thư lần thứ XIX (09-05-2019)
Từ 18 - 19/07/2019, Bệnh viện K tổ chức Hội thảo Quốc gia Phòng chống ung thư lần thứ XIX năm 2019 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Từ 18 - 19/07/2019, Bệnh viện K tổ chức Hội thảo Quốc gia Phòng chống ung thư lần thứ XIX năm 2019 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. 

Thông tin về Hội thảo và đăng ký tham dự xin vui lòng xem tại đây.

Các tin khác