Bộ Y tế khởi động tập thể dục ngay tại công sở để phòng bệnh (23-05-2019)
Điều này được đánh giá là rất tốt trong việc nâng cao sức khỏe, phòng các bệnh không lây nhiễm liên quan đến lối sống, vận động của người dân.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về việc tăng cường vận động thể lực trong ngành y tế.

Phòng Tuyên huấn gửi đến quý độc giả bài viết: "Bộ Y tế khởi động tập thể dục ngay tại công sở để phòng bệnh", xem chi tiết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác