Tuyển chọn công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2019 (19-05-2019)
Ngày 13 tháng 05 năm 2019, Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công vắn ố 406/K2ĐT-KHCN của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc tuyển chọn công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2019.

Ngày 13 tháng 05 năm 2019, Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công vắn ố 406/K2ĐT-KHCN của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc tuyển chọn công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2019.

Các đơn vị, các nhân đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn chuẩn bị hồ sơ và gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ trước 17:00 ngày 30 tháng 05 năm 2019.

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn và hồ sơ xin xem tại đây (CVĐ489, CVĐ469)

Người nhận hồ sơ: ThS. Trần Thị Hòa, Phòng 320b, nhà A1, Tel: 095 048 408, Email: tranhoa@hmu.edu.vn

Các tin khác