Đấu tranh phòng, chống tham nhũng không ngừng nghỉ (28-05-2019)
(ĐCSVN) – Vừa qua, tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì. Tinh thần ấy được dư luận và nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng.

Phòng Tuyên huấn xin gửi tới quý độc giả bài viết: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng không ngừng nghỉ", xem chi tiết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác