Luật Giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông (30-05-2019)
Giao thông vận tải (GTVT) là một trong những hoạt động quan trọng của đời sống và mang tính chất xã hội sâu sắc, phải tuân thủ những quy tắc, gồm hệ thống các luật và văn bản hướng dẫn thực hiện, để bảo đảm sự vận hành an toàn, thông suốt, hiệu quả, gọi là "luật cứng".

Thực hiện nhiêm vụ tuyên truyền về văn hóa giao thông trong nhà trường theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Tuyên huấn xin kính gửi tới quý độc giả bài viết: "Luật Giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông", xem chi tiết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác