Tăng cường nhận thức, quyết tâm hành động vì môi trường biển, đảo (06-06-2019)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị mọi tổ chức, cá nhân cùng tăng cường nhận thức, quyết tâm hành động, chung tay hành động để bảo vệ biển và hải đảo, bảo vệ môi trường.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường.

Phòng Tuyên huấn xin gửi tới quý độc giả bài viết: "Tăng cường nhận thức, quyết tâm hành động vì môi trường biển, đảo", xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác