Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019 (17-06-2019)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 554/K2ĐT-KHCN ngày 13/06/2019 của Cục Khoa học Đào tạo và Công nghệ – Bộ Y tế thông báo về việc giới thiệu đề tài khoa học xét trao tặng giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019. Đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm trao tặng cho tác giả hoặc tập thể tác giả (các) công trình khoa học xuất sắc đã được ứng dụng vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao và có ý nghĩa kinh tế xã hội lớn. Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị quan tâm và đề xuất công trình tham dự giải

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 554/K2ĐT-KHCN ngày 13/06/2019 của Cục Khoa học Đào tạo và Công nghệ – Bộ Y tế thông báo về việc giới thiệu đề tài khoa học xét trao tặng giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019. Đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm trao tặng cho tác giả hoặc tập thể tác giả (các) công trình khoa học xuất sắc đã được ứng dụng vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao và có ý nghĩa kinh tế xã hội lớn. Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị quan tâm và đề xuất công trình tham dự giải.

Thời gian nhận đề xuất: 17h00 ngày 20/8/2018.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ThS. Trần Thị Hòa, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ, P320b, Nhà A1; Điện thoại: 098500480408, email: tranhoa@hmu.edu.vn

Các tin khác