Công khai kết quả xét chọn của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng DH TTND, TTUT (24-06-2019)

Phòng Tổ chức Cán bộ kính gửi các đơn vị trong toàn Trường Công văn số 970/ĐHYHN-TCCB ngày 24/6/2019 về việc công khai kết quả xét chọn của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu TTND, TTUT tại đây.

Các đơn vị, cá nhân có ý kiến về kết quả xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13 - năm 2020, đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 09/7/2019 để Phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp, báo cáo Hội đồng.

Người nhận: CN. Nguyễn Thị Thu Hiền (b), Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng 206, Nhà A1, ĐT: 0915069959.

(Các các nhân đề cử danh hiệu hoàn thiện báo cáo, minh chứng, nộp thêm 02 bộ hồ sơ về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 05/7/2019 để Trường trình Bộ Y tế)

Trân trọng cảm ơn./.

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein