Đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 (27-06-2019)
Theo công văn số 765/MT-YT ngày 24/6/2018 của Cục quản lý môi trường y tế về việc đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 , Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đăng ký đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 và giai đoạn 2020-2022. (xin xem file đính kèm)

      Theo công văn số 765/MT-YT ngày 24/6/2018 của Cục quản lý môi trường y tế về việc đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 , Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đăng ký đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 và giai đoạn 2020-2022.  (xin xem file đính kèm)

      Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 của đơn vị gồm: (1) Công văn đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường; (2) Thuyết minh đề cương nhiệm vụ bảo vệ môi trường với số lượng 04banr/nhiệm vụ (đối với đơn vị không gửi qua hệ thống Voffice-BYT)

      Thời gian nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 của Cục quản lý môi trường Y tế đến hết ngày 4/7/2019.

      Địa chỉ nhận hồ sơ qua hệ thống Voffice-BYT  hoặc địa chỉ: Cục quản lý môi trường y tế-Tòa nhà Tổng cục dân số-kế hoạch hóa gia đình(tầng 12,13) ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ liêm, tp.Hà Nội. Tel: 024.32272851 hoặc 0947610055, email: hungqlmtyt@gmail.com

      Xin trân trọng cảm ơn.

Các tin khác