Thông báo tuyển sinh kỹ thuật chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm khóa 8 (11-07-2019)

Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Kỹ thuật chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm” khóa 8 năm 2019.

1. Hình thức đào tạo

- Hình thức đào tạo: Tập trung.

- Thời gian: Học 03 tháng.

- Địa điểm: Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Các tin khác