Công khai thông tin ứng viên đăng ký xét chức danh và kế hoạch làm việc của Hội đồng (19-07-2019)
Thực hiện công văn số 128/HĐGSNN – VP ngày 05/7/2019 về việc đăng ký, công khai hồ sơ điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019, Trường Đại học Y Hà Nội công bố danh sách ứng viên và Bản đăng ký xét chức danh Giáo sư/Phó giáo sư của từng ứng viên và lịch làm việc của Hội đồng.

Thực hiện công văn số 128/HĐGSNN – VP ngày 05/7/2019 về việc đăng ký, công khai hồ sơ điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019, Trường Đại học Y Hà Nội công bố danh sách ứng viên và Bản đăng ký xét chức danh Giáo sư/Phó giáo sư của từng ứng viên và lịch làm việc của Hội đồng. Chi tiết xin mời xem trên file đính kèm.

-          Danh sách ứng viên:

+ Nguyễn Viết Nhung

+ Nguyễn Hữu Sáu

+ Nguyễn Bình Hòa

+ Nguyễn Văn Hướng

+ Nguyễn Mạnh Thắng

+ Nguyễn Thị Hoài Thu

+ Đỗ Thị Thanh Toàn

+ Nguyễn Thị Trang

-          Lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019

Phòng Quản lý KH-CN

Các tin khác