Thông báo về việc tốt nghiệp của BSYK và CNYK năm 2019 (08-08-2019)
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Nhà trường Phòng CTSV xin thông báo đến các Bác sĩ Y khoa và Cử nhân Y khoa tốt nghiệp năm 2019 một số nội dung

Thông báo tập trung Lễ tốt nghiệp và thời gian trả bằng, hồ sơ xin mời tải file tại đây.

Người đến nhận bằng cần báo với Cán bộ trả bằng Số thứ tự của mình trong Sổ gốc cấp văn bằng.

Thông tin Sổ gốc cấp văn bằng HỆ CỬ NHÂN xin mời tải file tại đây.

Thông tin Sổ gốc cấp văn bằng HỆ BÁC SĨ xin mời tải file tại đây.

 

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC