Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (09-08-2019)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển diện đăng ký xét tuyển năm 2019 của Trường như sau:

Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh Đại học hệ chính qui năm 2019 - Tải file

 

Danh sách thí sinh thuộc diện được ở ký túc xá của Trường - Tải file

Danh sách thí sinh thuộc diện được ở ký túc xá của Trường (đối tượng tuyển thẳng) - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác