Nghị quyết về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 (13-08-2019)
Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Nghị quyết số 12/NQ-CP của chính phủ về "Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021.

Phòng Tuyên huấn xin gửi tới quý độc giả nội dung Nghị quyết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác