Hội nghị Khoa học năm 2019 - Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh (12-08-2019)
Hội nghị Khoa học năm 2019 với chủ đề "Nghiên cứu vì sức khoẻ cộng đồng "Thách thức của y tế công cộng trong thời đại toàn cầu hoá" sẽ được tổ chức tại Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh với mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về thực trạng và gánh nặng bệnh tật, hoạt động giám sát, phòng chống các bệnh lây và không lây, vắc xin và sinh phẩm, kỹ thuật chẩn đoán, an toàn sinh học, kiểm chuẩn trang thiết bị y tế, quan lý y tế và một số vấn đề y tế công cộng khác.

Hội nghị Khoa học năm 2019 với chủ đề "Nghiên cứu vì sức khoẻ cộng đồng: Thách thức của y tế công cộng trong thời đại toàn cầu hoá" sẽ được tổ chức tại Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh với mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về thực trạng và gánh nặng bệnh tật, hoạt động giám sát, phòng chống các bệnh lây và không lây, vắc xin và sinh phẩm, kỹ thuật chẩn đoán, an toàn sinh học, kiểm chuẩn trang thiết bị y tế, quản lý y tế và một số vấn đề y tế công cộng khác.

- Thời gian dự kiến: 01 ngày, dự kiến ngày 06 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh, số 167, đường Pasteur, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian đăng ký tham dự Hội nghị trước ngày 30/08/2019. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Các tin khác