Thông báo lịch ôn tập thi tuyển sinh Văn bằng 2 - ngành Y học dự phòng năm 2019 (21-08-2019)
Trường đại học Y Hà Nội thông báo thời gian và địa điểm ôn tập thi tuyển sinh văn bằng 2 năm 2019 như sau:

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác