Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP (16-09-2019)
Thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền Điều 215, Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP.

Phòng Tuyên huấn xin gửi đến quý độc giả Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của bộ luật hình sự. Xem chi tiết Tại đây.

Nguồn thuvienphapluat.vn (Phòng TH sưu tầm)

Các tin khác