Kết quả thi tuyển sinh văn bằng 2 ngành YHDP năm 2019 (20-09-2019)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kết quả thi tuyển sinh văn bằng 2 ngành YHDP năm 2019 (đối tượng đã tốt nghiệp văn bằng 1 thuộc khối ngành sức khỏe) như sau:

Kết quả thi - Tải file

Nhà trường nhận đơn phúc tra bài của các thí sinh từ ngày 20/9/2019 - 25/09/2019

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác