Thông báo học bổng của Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF năm học 2019-2020 (25-09-2019)

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo Học bổng do Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF cấp cho sinh viên Pháp ngữ hệ Đại học  năm học 2019 - 2020

Điều kiện xét hồ sơ: 

Học bổng được cấp dựa trên các tiêu chí xã hội dành cho các sinh viên theo học Chương trình Đại học Pháp ngữ được Tổ chức AUF hỗ trợ tại các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Vanuatu trong năm học 2019-2020   

Học bổng hàng năm được Ủy ban chuyên gia từng Vùng của Tổ chức AUF xét duyệt và quyết định tùy theo kết quả xét duyệt hồ sơ và với mức như sau: 

* Mức A : 6 600 000 VNĐ hoặc mức B: 3 300 000 VNĐ đối với sinh viên Việt Nam 

* Mức A: 300 USD hoặc mức B: 150 USD đối với sinh viên Campuchia, Lao, Vanuatu

Kế hoạch nhận hồ sơ và xét duyệt như sau: 

Đối với ứng viên Việt Nam, Lào và Vanuatu

* Nhận từ ngày 20/09/2019 đến 20/10/2019

* Xét chọn ứng viên: cuối tháng 10/ 2019

* Thông báo kết quả: tháng 11/2019  

Đối với ứng viên Campuchia

* Nhận từ ngày 20/09/2019 đến 09/11/2019

* Xét chọn ứng viên: cuối tháng 11/ 2019

* Thông báo kết quả: tháng 11/2019 

Các sinh viên đọc kỹ quy định và điền đầy đủ và mẫu đơn xin học bổng tại địa chỉ : https://formulaires.auf.org

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ vói cán bộ phụ trách dự án của Văn phòng Vùng Châu Á Thái Bình Dương  

 

 

Nguyễn Kim Yến

Các tin khác