Thông báo xét Mercer Mettl’s Scholarship for Emerging Leaders (04-10-2019)
Phòng CTCT&HSSV thông báo học bổng dưới sự tài trợ của Mercer Mettl - học bổng dành cho lãnh đạo trẻ

Having launched a three scholarships worth $2000 under Mercer Mettl’s Scholarship for Emerging Leaders

Who can apply?

To apply for the Mercer Mettl Scholarship For Emerging Leaders 2019, applicants must meet the following criteria:

- Have a minimum 3.5 GPA on a 4.0 scale or equivalent scale.
- Have proof of enrollment in a degree course from a recognized university or college.

Note: Students in their first year of enrollment are not eligible

What are the important dates for the scholarship?

- The application of the scholarship starts from 1 April 2019.
- The deadline to apply is 15th December 2019.
- Winners of the scholarship will be announced on 15th Jan 2020 after a thorough evaluation process.

To learn more about the scholarship program, click here to get full details. For any questions, reply to this email, and we will get back to you within 48 hours.

Phòng CTSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein