Đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (06-10-2019)
Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo về tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” như sau: - Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” là phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân từ đủ 30 tuổi trở lên có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.

Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo về tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” như sau:

            - Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” là phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân từ đủ 30 tuổi trở lên có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.

            - Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, có phẩm chất đạo đức tốt có sáng kiến đem lại hiệu quả cho công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi; đạt danh hiệu lao động tiên tiến hoặc tương đương trở lên; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian quy định để xét tặng.

            - Cá nhân xét trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cần đảm bảo thêm các tiêu chí sau:

            + Có thâm niên công tác giảng dạy ít nhất 15 năm;

            + Đã hướng dẫn từ 3 đề tài nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ và sinh viên;

            + Có ít nhất một đề tài hướng dẫn đã đạt giải ba trở lên ở Hội nghị toàn quốc hoặc giải ba thi sinh viên NCKH do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

            Ban Giám hiệu đề nghị các cá nhân có nguyện vọng và đảm bảo đủ theo tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” làm hồ sơ đề nghị xét tặng gửi về phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ trước 17h00, ngày 08/11/2019. Chi tiết vui lòng liên hệ: BS. Bùi Văn Nhơn, SĐT: 097 666 1780, email: drbuinhon@hmu.edu.vn.

            Mẫu hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” trong phụ lục (đính kèm).

 

Các tin khác