Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ (16-10-2019)
Làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam (TNVN), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

 

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Chiều 15/10, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019.

Tham dự buổi làm việc, có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ; các phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị của Đài.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đối với công tác phòng, chống tham nhũng luôn được coi trọng việc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đó có nội dung về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Trong công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, Đảng ủy, lãnh đạo Đài TNVN luôn coi trọng việc tuyên truyền và triển khai thưc hiện chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung về công tác phòng chống tham nhũng tại Đài. Công tác tuyên truyền của Đài tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, đạt thành tích cao qua các giải báo chí. Đài luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng kế hoạch tuyên truyền; tổ chức nhiều tuyến bài tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách, quy định của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng; tăng các chương trình chuyên đề, bài viết chuyên sâu về phòng chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị, bộ, ngành....

Trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước, Đài đã xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về định mức, chế độ, tiêu chuẩn theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước để đảm bảo việc chi tiêu minh bạch, tiết kiệm...

Tuy vậy, công tác phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền về phòng chống tham nhũng của Đài thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Từ những khó khăn, hạn chế này Đài TNVN cũng nêu 3 kiến nghị đề xuất trong cơ chế, chính sách, đào tạo cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; tuyên truyền về phòng chống tham nhũng.

 

Các đồng chí thành viên Đoàn công tác tại buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN trong nội bộ phù hợp với các yêu cầu thực tiễn của Đài cũng như việc tuyên truyền, đấu tranh PCTN cho Đảng, Nhà nước. Đài TNVN cũng đã ban hành những quy định đề PCTN, tuy nhiên, theo đồng chí Võ Văn Thưởng, ban hành quy định là một việc, thực hiện quy định lại là một đòi hỏi cao hơn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh đến 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Đài cần triển khai để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, cả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Đài và hoạt động tuyên truyền.

Đồng chí cũng yêu cầu mỗi phóng viên cần thận trọng khi phản ánh, đấu tranh PCTN. Mỗi tin, bài thể hiện tính chiến đấu của người phóng viên, của người đảng viên, nhưng khi thể hiện trên trang báo phải có căn cứ, chứng cứ khách quan với những lý luận sắc bén, không bị chi phối bởi cảm xúc, không được cố tình làm giảm nhẹ, nhưng cũng không được đẩy quá lên. Cần quán triệt tinh thần giữa xây và chống trong công tác PCTN, trong đó, lấy xây là chủ yếu, phòng ngừa là chủ yếu. Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác tuyên truyền.

Đồng chí cũng yêu cầu Đài TNVN cần phát huy được nhiều kênh thông tin của Đài trong đấu tranh PCTN. Nhấn mạnh, một cơ quan báo chí như Đài TNVN sẽ phải thực hiện kép 2 nhiệm vụ: tuyên truyền, đấu tranh PCTN cho Đảng, Nhà nước và việc thứ 2 là PCTN trong nội bộ Đài. “Tôi đề nghị các đồng chí phải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ đảng viên, phóng viên, biên tập viên về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phóng chống tham nhũng. Trong việc tuyên truyền này, chúng ta phải quán triệt lại, quán triệt thêm để làm sao cán bộ, đảng viên và biên tập viên nắm chắc những vấn đề đặc biệt liên quan đến báo chí” – đồng chí Võ Văn Thường yêu cầu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cũng khẳng định, Đài TNVN không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống tham nhũng. Với những góp ý của đoàn công tác, Đài TNVN sẽ họp bàn để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

 

 

Nguồn dangcongsan.vn (Phòng TH sưu tầm)

Các tin khác