Thông báo Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 (năm 2019) (14-10-2019)
Theo công văn số 6086/BYT--TT-KT ngày 16/10/2019 của Bộ Y tế về việc đề xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6.

Theo công văn số 6086/BYT--TT-KT ngày 16/10/2019 của Bộ Y tế về việc đề xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6. 

Nhà trường đề nghị các cá nhân, tập thể có nhu cầu tham gia đăng ký xét chọn xem chi tiết thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn trong file đính kèm

Thời gian nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 15/11/2019

Nơi nhận: Ths Trần Thị Hoà, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, P320B nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội. SĐT: 0985 048 408

Thông tin chi tiết về thời gian xét tặng xin xem tại đây và nghị định về xét tặng Giải thưởng xin xem tại đây: 60/2019/NĐ-CP78/2014/NĐ-CP.

Các tin khác