Thông báo Về lịch thi tốt nghiệp lần 2 Bác sĩ Y khoa và Cử nhân y khoa năm 2019 (01-11-2019)
Thông báo Về lịch thi tốt nghiệp lần 2 Bác sĩ Y khoa và Cử nhân y khoa năm 2019

Thông báo Về lịch thi tốt nghiệp lần 2 Bác sĩ Y khoa và Cử nhân y khoa năm 2019

Chi tiết xem tại đây

 

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác