Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 (18-11-2019)
Nhà trường công bố Quyết định 5941/QĐ-ĐHYHN ngày 23/10/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Y Hà Nội Theo quy trình để thực hiện kế hoạch đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Y Hà Nội năm 2020 , Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị: - Các cán bộ, giảng viên làm đơn đăng ký đề tài và xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở năm 2020 theo mẫu M.01.KHCN.06 và M.02.KHCN.06 có xác nhận của bộ môn/đơn vị quản lý trực tiếp sau đó gửi về phòng QL KH&CN 06 bản thuyết minh nghiên cứu trước ngày 30/11/2019.

Nhà trường công bố Quyết định  5941/QĐ-ĐHYHN ngày 23/10/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Y Hà Nội

Theo quy trình để thực hiện kế hoạch đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Y Hà Nội năm 2020 , Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị:

  - Các cán bộ, giảng viên làm đơn đăng ký đề tài và xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở năm 2020 theo mẫu M.01.KHCN.06 và M.02.KHCN.06  có xác nhận của bộ môn/đơn vị quản lý trực tiếp sau đó gửi về phòng QL KH&CN 06 bản thuyết minh nghiên cứu trước ngày 30/11/2019.

* Ghi chú:

- Các đề tài NCKH cấp cơ sở đăng ký năm 2020 đều phải tự túc kinh phí thực hiện đề tài. 

- Kinh phí xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài sẽ hỗ trợ cho các đề tài được phê duyệt theo qui trình

- Các đơn vị cấp 3: thực hiện theo quy trình đã được phân cấp quản lý.

 Xin mời click tên các file sau đây để tải file đính kèm: M.01.KHCN.06M.02.KHCN.06.

Người nhận: ThS Trần Lê Giang, phòng 320 - tầng 3 - nhà A1, DĐ: 0913581341

 

Các tin khác