Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019 (25-11-2019)
Với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ năm 2019 (gọi tắt là Hội nghị) để tuyển chọn các báo cáo xuất sắc tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020.

Với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ năm 2019 (gọi tắt là Hội nghị) để tuyển chọn các báo cáo xuất sắc tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020.

  1. Thời gian: ngày 30/11/2019
  2. Địa điểm: Trường Đại học Y Hà Nội
  3. Thành phần tham dự: cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên, học viên trong toàn trường. 
  4. Chương trình chi tiết: xem tại đây

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo.

Các tin khác