Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3 (17-12-2019)
Sáng ngày 17/12/2019, tại Giảng đường 12 - Nhà A3, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khai mạc lớp học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3 - thực hiện Kế hoạch số 2162/KH-ĐHYHN.

Dự Khai giảng lớp học có:

- Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Thành phố Hà Nội: Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Lanh – Phó Tham mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng;

- Đại diện Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Đống Đa: Đồng chí Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng;

- Báo cáo viên đến từ Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng: Đồng chí Đại tá Nguyễn Danh Phương – Chủ nhiệm Khoa lịch sử Nghệ thuật Quân sự;

- Các đồng chí thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quận đội Đống Đa cùng đến tham dự;

- Đồng chí Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

Tham gia khóa học này, có hơn 100 học viên là cán bộ giữ chức vụ Trưởng, Phó trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn thuộc Nhà trường.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ ngày 17/12 đến ngày 31/12/2019, các học viên được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; phát triển  kinh tế gắn với tăng cường củng cố Quốc phòng và An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống vũ khí hủy diệt, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; công tác quản lý Nhà nước về Quốc phòng và An ninh, vai trò và tầm quan trọng của Trường Đại học Y Hà Nội trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc XHCN… Trên cơ sở đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự, Quốc phòng và An ninh, đặc biệt là công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh; đồng thời vận dụng làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh cho các đối tượng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, đồng chí Tạ Thành Văn nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại diện cho hơn 100 học viên, đồng chí Trần Thanh Tùng - Phó trưởng Bộ môn Dược lý phát biểu, xin hứa: “…Học viên cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động thu xếp việc cơ quan và gia đình để tham gia khóa học; đảm bảo thời gian, nghiên cứu, học tập đủ nội dung các chuyên đề theo quy định. Đề cao trách nhiệm, tích cực học tập, cập nhật những thông tin bổ ích, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tư duy, gắn lý luận với thực tiễn trao đổi, thảo luận, viết bài thu hoạch đạt kết quả cao. Thực hiện quy chế lớp học, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, giáo viên và học viên tạo không khí phấn khởi trong học tập; vận dụng linh hoạt những kiến thức Quốc phòng và An ninh được học vào quá trình tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố Quốc phòng và An ninh trên cương vị công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công”.

Đại tá Nguyễn Hữu Lanh – Phó Tham mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Thành phố Hà Nội phát biểu quán triệt và chỉ đạo, đề nghị lớp học cần thực hiện tốt một số nội dung:

“… Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, thường xuyên trao đổi kịp thời, giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện; làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, chương trình tài liệu trong thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập. Liên hệ lựa chọn mời những đồng chí giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn công tác tham gia truyền đạt đầy đủ các chuyên để theo qui định. Chỉ đạo Ban tổ chức, ban cán sự lớp học duy trì, quản lý chặt chẽ về quân số học tập. Kết thúc lớp học, tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế và Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Thành phố Hà Nội để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

Các đồng chí giảng viên đổi mới phương pháp truyền đạt, cập nhật tình hình và các nội dung mới, gợi mở những nội dung trọng tâm cần tập trung nghiên cứu, thảo luận giúp cho các đồng chí học viên nhận thức sâu sắc hơn về âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN theo tinh thần Nghị quyết TW8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; gắn chức năng chuyên môn của các đồng chí học viên với nhiệm vụ củng cố Quốc phòng và An ninh (đặc biệt Luật Quốc phòng năm 2018, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, xác định rõ đối tượng, đối tác trong điều kiện hội nhập quốc tế);

Đề nghị các đồng chí cán bộ, học viên cần khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, thu xếp công việc cơ quan, gia đình để tham gia học tập. Thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học, kết quả khóa học 100% khá, giỏi và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quả học tập của khóa học, sẽ vận dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên…”

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh, học viên được bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận nếu đạt được yêu cầu đề ra.

Một số hình ảnh buổi khai mạc:

 

 

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác