Đăng ký báo cáo tại Hội nghị Ký sinh trùng học Quốc gia lần thứ 47 (24-12-2019)
Trường Đại học Y Hà Nội và Hội Ký sinh trùng học Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Ký sinh trùng học Quốc gia lần thứ 47 tại Trường Đại học Y Hà Nội ngày 04 tháng 4 năm 2020. Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học quan tâm đăng ký trình bày báo cáo và trình bày poster tại Hội nghị. Sau đây là các thông tin chi tiết:

Trường Đại học Y Hà Nội và Hội Ký sinh trùng học Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Ký sinh trùng học Quốc gia lần thứ 47 tại Trường Đại học Y Hà Nội ngày 04 tháng 4 năm 2020.

 Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học quan tâm đăng ký trình bày báo cáo và trình bày poster tại Hội nghị. Sau đây là các thông tin chi tiết

1. Chủ đề Hội nghị: Hội nghị tập trung vào 3 chủ đề chính:

-         Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở người và động vật

-         Bệnh ký sinh trùng mới nổi

-         Ký sinh trùng truyền lây vùng nhiệt đới

2. Thời hạn đăng ký trình bày báo cáo/poster:

Đăng ký tên bài báo cáo/poster: trước 17h00 ngày 15/02/2020

Gửi báo cáo toàn văn và bài trình bày (PowerPoint): trước 17h00 ngày 28/02/2020

Đăng ký tham gia: trước ngày 20/3/2020

Chi tiết thông tin về Hội nghị xin vui lòng liên lạc với Ban thư ký Hội nghị, theo địa chỉ sau:

  • TS. Đỗ Ngọc Ánh, Bộ môn Ký sinh trùng, Học viện Quân y. Điện thoại: 0989255773.
  • TS. Vũ Văn Thái, Bộ môn Ký sinh trùng, Đại học Y Dược Hải Phòng. Điện thoại: 0988591310.
  • ThS. Nguyễn Thị Hậu, Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại học Y Hà Nội. Điện thoại: 0912758082.
  • ThS. Phạm Ngọc Duấn, Bộ môn Ký sinh trùng – Trường Đại học Y Hà Nội, Điện thoại: 0986202112.

 

Các tin khác