Thông báo tuyển dụng của Trường Đại học Y Hà Nội (30-12-2019)

Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Thông báo số 2326/TB-ĐHYHN ngày 28/12/2019 về việc tổ chức xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2019 tại Trường Đại học Y Hà Nội với số lượng 151 người.

Thời gian nhận phiếu dự tuyển: từ ngày 30/12/2019 – ngày 29/01/2020.

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng 206 nhà A1 Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
Chi tiết Thông báo: Tại đây.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Tại đây.

Các tin khác