Thông báo xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 (08-01-2020)

Kính gửi các đơn vị trong toàn Trường,

Nhà trường thông báo nội dung triển khai xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15, năm 2020 (chi tiết xem tại Công văn số 25/ĐHYHN-TCCB, ngày 08/01/2020). Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu các quy định chi tiết về việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT tại các văn bản được gửi kèm theo công văn này để thực hiện (file đính kèm). Bao gồm: 

- Nghị định 27/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ; chi tiết

- Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;chi tiết

- Công văn số 08/BYT-TT-KT ngày 02/01/2020 của Bộ Y tế.chi tiết

Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT nộp 03 bộ hồ sơ về Phòng TCCB trước ngày 20/01/2020. (Lưu ý: Cá nhân đọc kỹ hướng dẫn kê khai tại Bản khai thành tíchBản tóm tắt thành tích).

Người nhận: CN. Nguyễn Thị Thu Hiền (B), phòng 206, nhà A1, ĐT: 0915069959.

 

Các tin khác