Thông báo của Bộ Y tế (16-01-2020)
Thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp bàn hoàn thiện quy chế phát ngôn, nắm bắt, xử lý và cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

Nội dung thông báo:

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác