Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vòng 2 (17-02-2020)

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vòng 2 và Danh mục tài liệu tham khảo như sau: 
1. Thông báo danh sách

Các tin khác