Công khai kết quả phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15, năm 2020 (17-02-2020)

Kính gửi các đơn vị trong toàn Trường,

        Thực hiện kế hoạch tại Công văn số 25/ĐHYHN-TCCB ngày 08/01/2020 về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 - năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kết quả tín nhiệm của các cá nhân (file đính kèm)Kính đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo kết quả xét tặng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Nếu các tập thể, cá nhân có ý kiến phản hồi, xin gửi ý kiến bằng văn bản về Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng trước 16h30 ngày 02/3/2020. 
Người nhận: ThS.BS. Nguyễn Ngọc Diệp, Phó Trưởng phòng TCCB, P.209 - Nhà A1, ĐT: 0933201919.
Trân trọng cảm ơn./.

Các tin khác