Kỷ niệm 65 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02/2020 (18-02-2020)
Tri ân những tri thức tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho Trường Đại học Y Hà Nội

Click vào đây để xem thông tin chi tiết: 

 

GS.BS. Hồ Đắc Di

11/05/1900 - 25/06/1984

Đơn vị cơ hữu: Trường Đại học Y Hà Nội

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Thiếu tướng / GS.BS. Đỗ Xuân Hợp

1906 – 1985

Bộ môn Giải phẫu,

Trường Đại học Y Hà Nội

Giáo sư Đại học Y Hà Nội

GS.BS. Đặng Vũ Hỷ

17/3/1910 - 04/10/1972

Đơn vị cơ hữu: Bộ môn Da liễu,

Trường Đại học Y Hà Nội

Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

     

GS.BS. Nguyễn Xuân Nguyên

21/01/1907 – 1975

Đơn vị cơ hữu: Bộ môn Mắt,

Trường Đại học Y Hà Nội

Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

GS.BS. Đặng Văn Ngữ

04/4/1910 - 01/4/1967

Đơn vị cơ hữu: Bộ môn Y sinh học – Di truyền, Trường Đại học Y Hà Nội

Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

GS.BS. Trương Công Quyền

15/5/1908 - 30/8/2000

Đơn vị cơ hữu: Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Hà Nội

     

GS.BS. Hoàng Tích Trý

05/8/1903 - 21/11/1958

Đơn vị cơ hữu: Bộ Y tế

Bộ trưởng, Bộ Y tế

GS.BS. Tôn Thất Tùng

10/5/1912- 07/5/1982

Đơn vị cơ hữu: Bộ Y tế

Thứ trưởng, Bộ Y tế

Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

GS.BS. Trần Hữu Tước

13/7/1913 - 23/10/1983

Đơn vị cơ hữu: Bộ môn Tai Mũi Họng,

Trường Đại học Y Hà Nội

Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

 


Click vào đây để xem thông tin chi tiết: 

 

GS.BS. Đặng Văn Chung

1913 - 24/2/1999

Đơn vị cơ hữu: Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Hiệu trưởng

GS.BS. Vũ Công Hòe

13/3/1911 – 1994

Đơn vị cơ hữu: Trường Đại học Y Hà Nội

Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

GS.BS. Đinh Văn Thắng

04/02/1910 - 02/01/1974

Đơn vị cơ hữu: Trường Đại học Y Hà Nội

Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

 


Click vào đây để xem thông tin chi tiết: 

 

 

 

 

BS. Phạm Ngọc Thạch

07/5/1909 - 07/11/1968

Đơn vị cơ hữu: Bộ Y tế

Nguyên Bộ trưởng, Bộ Y tế

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương

GS.BS. Nguyễn Trọng Nhân

04/10/1930 - 06/7/2017

Đơn vị cơ hữu: Bộ Y tế

Nguyên Bộ trưởng, Bộ Y tế

GS.BS. Hoàng Đình Cầu

1/4/1917 - 18/7/2005

Đơn vị cơ hữu: Bộ Y tế

Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyên Bộ trưởng, Bộ Y tế

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

     

 

 

 

GS.TS.BS. Nguyễn Viết Tiến

02/8/1959

Đơn vị cơ hữu: Bộ Y tế

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương

GGS.TSKH. Lê Đăng Hà

18/10/1935

Đơn vị cơ hữu: Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyên Bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Y Hà Nội

GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt

03/12/1952

Đơn vị cơ hữu: Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyên Bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyên Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Hà Nội

     

 

 

GS.BS. Vũ Văn Đính

03/10/1933

Đơn vị cơ hữu: Trường Đại học Y Hà Nội

Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

GS.BS. Nguyễn Anh Trí

14/09/1957

Đơn vị cơ hữu: Trường Đại học Y Hà Nội

Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

GS.TS.BS. Phạm Gia Khải

30/04/1936

Đơn vị cơ hữu: Trường Đại học Y Hà Nội

Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

     

 

 

GS.TS.BS. Trần Quỵ

02/09/1939

Đơn vị cơ hữu: Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS.BS. Nguyễn Quốc Anh

01/09/1959

Đơn vị cơ hữu: Bệnh viện Bạch Mai

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Bộ môn Gây mê hồi sức,

Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Quyết

1955

Đơn vị cơ hữu: Bệnh viện Việt Đức

Nguyễn Giám đốc Bệnh viện Việt Đức

 


Click vào đây để xem thông tin chi tiết: 

 

 

 

 

 

Thiếu tướng GS.BS. Nguyễn Ngọc Doãn

17/6/1914 - 24/02/1987

Trường Đại học Y Hà Nội

Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

 

 

GS.TSKH. Nguyễn Huy Phan

14/07/1928 - 1997

 

 

 

Trường Đại học Y Hà Nội

Các tin khác