Trường Đại học Y Hà Nội báo cáo quy chế công khai năm học 2018 - 2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020 (21-02-2020)

     Phúc đáp Công văn số 5104/BGD&ĐT-KHTH ngày 06 tháng 11 năm 2019 Trường Đại học Y Hà Nội báo cáo quy chế công khai năm học 2018 - 2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020 (xem chi tiết tại file đây)

Các tin khác